Výsadba vinic

  • Výsadba vinic sázecím stojem je služba, kterou naše společnost poskytuje našim pěstitelům. Úspěšnost výsadby ovlivňuje celá řada aspektů. Mezi nejdůležitější aspekty úspěšné výsadby a ujatosti sazenic je kvalitní předvýsadbová příprava půdy (vyhnojení pozemku, rigolace), kvalitní sazenice révy vinné, termín výsadby a způsob výsadby.
  • Předvýsadbová příprava půdy je operace, která závisí pouze  na každém pěstiteli. Každý pěstitel si musí uvědomit, že nová vinice bude vysázena na několik let a instalací drátěnky se ve vinici omezí veškeré obdělávání půdy. Pro kvalitní zpracování půdy Vám naše společnost nabízí možnost spolupráce v rigolaci pozemku.
  • Otázka kvality sazenic révy vinné je velmi důležitá. Kvalitní přípravou půdy a špatným výběrem sazenic si můžeme zadělat na velké starosti do budoucnosti. Kvalita sazenic nezávisí pouze na tom, jestli má velký kořenový systém, ale hlavně na výběru a kombinací podnoží a  oček. Naše společnost je připravena Vám nabídnout maximum informací a zkušenosti se sazenicemi révy vinné, které Vám pomůžeme i zajistit.
  • Naše společnost využívá pro výsadbu vinic nesený GPS navigovaný stroj firmy WAGNER , který je pro přesnou výsadbu naváděn GPS souřadnicemi. Pro výsadbu vinic našim strojem je důležitá předpříprava pozemku – rigolace. V případě špatně provedené rigolace se pluh sázecího stroje nedostane do požadované hloubky a sazenice budou hodně vylízat nad povrchem a nebo si stroj udělá rýhu i v určité hloubce, ale pěstitel riskuje, že se po vložení sazenice do půdy spodní část půdy (v okolí kořenů) neuzavře a tím pádem začnou kořeny plesnivět a sazenice neporoste. Každá další podsadba sazenic nám zvyšuje nákladovost vinice, proto je důležité si včas vše dobře naplánovat a půdu dobře nachystat.  Naše společnost je připravena Vám pomoct s výsadbou sazenic révy vinné, dle Vašich požadavků. Můžeme Vám vysadit vinici od sponu 1,3 m a vzdálenost sazenic v řádku může být od 0,80 – 2,5 m.
  • Přesnost a rovnost řádku je také velmi důležitá. Pěstitel by si měl uvědomit, že ekonomika vinic se vztahuje i na snížení nákladů při celoroční práci ve vinici. Tuto situaci ulehčuje právě přesnost řádků. Uvědomme si, že se začíná používat mechanizace, která při montáži na traktor umí obdělávat dva řádky vinice při jednom průjezdu traktoru ( např. okopávačka, turnesol, herbicidní rám, ožínač letorostů atd). Při porovnání průjezdu traktoru rovným řádkem o stejné šířce a průjezdu traktoru řádkem o různé šířce, je čas na obdělávání řádku velmi rozdílný ( je to realita vinic naší republiky).
  • Naše společnost VERITAS spol. s r.o. se snaží o co nejpřesnější výsadbu vinic a k tomu účelu používá navigaci GPS. Toto moderní navigování nám zároveň umožní výsadbu vinice s menším počtem lidí  - pouze zaměstnanci firmy VERITAS spol. s r.o.  a tím ušetří nemalé náklady výsadby vinic pěstiteli. Dle našich dlouhodobých zkušeností můžeme Vám pěstitelům pomoct s výsadbou nové vinice, kde výkon výsadby se pohybuje dle okolních možností  3-5 ha denně.
  • Zástupci naši firmy jsou připraveni Vám podat maximum uspokojivých informací vedoucí ke kvalitně provedené práci. Naše dlouhodobá praxe v přípravě pozemků Vám pomůže vyřešit starosti s likvidací starých vinic. Prosím kontaktujte nás v případě jakýchkoliv informací.