Likvidace vinic

  • Likvidace starých vinic a následná obnova mladých vinic je ožehavá otázka současnosti. Stále je v ČR hodně přestárlých vinic, které je potřeba obnovit a tím udržet kvalitní vinice. V tomto směru si pokládají vinohradníci - v případě, že chtějí vyklučit starou vinici - otázku, jak starou vinici co nejkvalitněji a nejekonomičtěji vyklučit.
  • V této situaci bych Vám rád nabídl možnost spolupráce. Naše společnost VERITAS spol. s r.o.  vlastní moderní likvidační pluh starých vinic. Jedná se o výrobek firmy WAGNER a je to originální pluh určený na likvidaci starých vinic. Cílem  použití vyorávacího pluhu ve starých vinicích je vyorání staré hlavy sazenice s kořeny na povrch pozemku. Tento pluh podebere kořeny  v hloubce do 0,60 m a šířce 1,3 m. Výkon stroje závisí na druhu pozemku a jeho svažitosti, ze zkušenost můžeme říct, že jsme schopni udělat cca 1 ha / hod.  Smyslem je vyorat starou sazenici s co největší kořenovou soustavou na povrch. V takovém případě po následném  kvalitním vyhnojení a rigolaci můžeme vysadit na stejný pozemek novou vinici.  Kořeny mladé sazenice stačí velmi brzo zakořenit a zbylá část starých kořenů není konkurentem pro novou sazenici. Pěstitel by si měl uvědomit, že nejsme zase tak bohatí, aby nám ležela půda ladem.
  • Zástupci naší firmy jsou připraveni Vám podat maximum uspokojivých informací vedoucí ke kvalitně provedené práci. Naše dlouhodobá praxe v přípravě pozemků Vám pomůže vyřešit starosti s likvidací starých vinic. Prosím kontaktujte nás v případě jakýchkoliv informací.