Sazenice révy vinné

  • Naše společnost VERITAS spol. s r.o. se již řadu let zabývá dovozem sazenic révy vinné a jejich výsadbou. Při jednání se zákazníkem naše společnost využívá desetileté praktické zkušenosti se sazenicemi révy vinné, jejich štěpováním a vhodnou výsadbou.  Znalostmi s výsadbovým materiálem pomáháme našim pěstitelům s výsadbou kvalitních vinic jak na Moravě, tak i v Čechách. Správný výběr odrůdy sazenic a její naštěpování na určitou podnož je první a důležitý krok před výsadbou nové vinice. Našim pěstitelům nabízíme spolupráci při zajišťování výsadbového materiálu, v případě potřeby i jejich výsadbu.
  • V současnosti naše společnost zajišťuje výsadbový materiál u renomovaných školkařů v zahraničí. Našim pěstitelům zajišťujeme výsadbový materiál, který je uznaný v EU a v případě potřeby můžeme dle domluvy zajistit očka u nás a nechat je u zahraničních partnerů naštěpovat.
  • Firma VERITAS spol. s r.o. v současnosti obhospodařuje 82 ha vinic v režimu ekologického zemědělství a uvědomujeme si otázku udržitelnosti ochrany odrůd v režimu BIO a následného snížení nákladů. Z důvodu náročnosti pěstování evropských odrůd v uvedeném režimu je třeba obměnit i stávající sortiment. Na základě konzultací s předními pracovníky výzkumných ústavů v Německu, Itálii, Maďarsku a Rakousku jsme vysadili 20 ha interspecifických odrůd. Jedná se o odrůdy odolnější proti tradičním chorobám a škůdcům. Některé z nich je možné v případě příznivých ročníků pěstovat i bez ochranných postřiků.

  • Nejen kvalita, ale i snížení nákladů na pěstování se v budoucnu vyplatí vinohradníkům, kteří vysadí tyto interspecifické odrůdy révy vinné. V současnosti nabízíme našim pěstitelům odrůdy sazenic jako Aletta, Johanniter, Solaris, Saphira, Hibernal, Cabernet Cortis, Rösler. Našim pěstitelům nabízíme možnost osobní schůzky a konzultace o výsadbovém materiálu. V případě Vašeho zájmu je možná i prohlídka vinic s těmito materiály během sezóny, kde uvidíte jak hrozny, tak i zdravotní stav vinice.
  • Zástupci naší firmy jsou připraveni Vám podat maximum uspokojivých informací vedoucí ke správnému rozhodnutí o výsadbovém materiálu. Naše dlouhodobá praxe v prodeji sazenic révy vinné Vám pomůže vyřešit starosti se zajištěním sazenic a jejich následnou výsadbou.