Historie firmy  VERITAS spol. s r.o.

17.11.1998 - Založení firmy VERITAS spol. s r.o.  ing. Vlastimilem Pospíšilem
1999 - I. etapa výsadby vinic v trati Stará Hora, k.ú. Bošovice
2000 - Zavádění služeb vinohradníkům (výsadba vinic, kombajnová sklizeň, výstavba drátěnky, rigolace, likvidace starých vinic)
2000 - 2004 - Výsadba vinic na Moravě našim zákazníkům
          - Výsadby vlastních vinic v trati Rozehnálky
          - První začátky budování sklepního hospodářství
          - Rozvoj a modernizace služeb vinohradníkům
2005 - Začátek zkoušek interspecifických odrůd
2006 - Začátek obhospodařování vinic v Kloboukách u Brna v trati Ostrá
         - Zavádění bezřezového způsobu obhospodařování vinic
2007 - Pořízení nového moderního sazeče révy vinné naváděného leaserem
         - Registrace celé firmy VERITAS spol. s r.o.  jako Ekologicky hospodařící firma - certifikát BIO
2009 - I. etapa výsadby interspecifických odrůd
         - Uvedení BIO vín na trh
2010 - Modernizace sklepního hospodářství
         - II. etapa výsadby interspecifických odrůd révy vinné
         - Začátek prodeje lahvového vína
2013 - Zakoupení moderního sazeče révy vinné naváděného pomocí GPS souřadnic
         - Intenzivní prodej lahvového vína
2014 - Začátek spolupráce s Asociací hotelů a restaurací ČR

    Firma VERITAS spol. s r.o. byla založena v roce 1998. Společnost založil ing. Vlastimil Pospíšil na základě dlouholetých zkušeností s výrobou vín a pěstováním sazenic révy vinné. Společnost VERITAS spol. s r.o. je rodinná firma, která se zabývá pěstováním hroznů révy vinné a následné výroby vín v režimu ekologického vinohradnictví. Jsme přesvědčeni, že se i v našich podmínkách dají vypěstovat kvalitní hrozny v kategorii BIO, které jsou následně zpracovávány v našem vinařském provozu. Vyrábíme BIO vína pouze z vlastních vypěstovaných hroznů z našich vinic a tím můžeme deklarovat odběrateli 100% původ Moravských odrůd. Naše vinice se nacházejí ve 3 katastrálních území – Bošovice, Borkovany a Klobouky u Brna. Vinice jsou vysázené v těch nejlepších polohách daného katastrálního území v tratích Stará hora, Rozehnálky a Ostrá. Jedná se o ohraničené chráněné jižní a jihozápadní polohy s mírnou svažitostí od 6,6° do 8,6°. Celková plocha ohospodařovaných vinic je 82 ha. 

    Společnost VERITAS spol. s r.o. se snaží obhospodařovat vinice co nejšetrnějším způsobem s minimálním zásahem postřiků. V naších vinicích se nesmí používat žádné herbicidy a pesticidy, které zatěžují životní prostředí. Při ochraně vinic sázíme na osvědčené přípravky na bázi extraktu olejů z mořských řas, přesliček, fenyklu, pomerančové kůry, vodní draselné sklo aj., kde tyto přípravky mají po několikaletých zkušenostech z aplikací v biovinicích pozoruhodné výsledky. Uvědomujeme si, že spolupracujeme s přírodou a té jak všichni víme poručit nejde. Kromě ekologického přístupu k pěstování hroznů jsme se rozhodli být také průkopníky na poli pěstování nově vyšlechtěných interspecifických odrůd révy vinné. Z nových interspecifických odrůd můžete v naší nabídce BIO vín zakoupit vína odrůd: Aletta, Johanniter, Saphira, Hibernal, Solaris, Cabernet Cortis a Röesler. Tyto odrůdy je možné dle daného ročníku pěstovat bez jakýchkoliv chemických zásahů. 

    Díky systému pěstování, mikroklimatu, půdnímu podloží, svažitosti, slunci aj.  můžeme tvrdit a přiřadit oslovení k našim vinicím terroir (čti teroá) – vína z těchto vinic jsou vína jedinečná, autentická, daná pro naše půdní podmínky v naších viničních tratí. Vypěstováním kvalitního hroznu dáváme dobrý základ pro výrobu špičkových BIO vín.

    Výroba vína firmy VERITAS spol. s r.o. probíhá ve vlastních sklepních prostorech. K výrobě vína používáme moderní technologii, bez které je velmi obtížné BIO vína vyrobit. Při výrobě vína naše společnost vyloučila použití čisté kultury kvasinek a jejich živných solí, enzymů a čiřidel. BIO vína jsou proto zemitá a mají zřetelný archetypální charakter. Snažíme se o co nejmenší počet zásahů do vína, aby se k našemu zákazníkovi dostalo víno plné svěžesti, ovocnosti a slunce z naších vinic. Chceme dokázat, že i na Moravě se dají vyrobit kvalitní BIO vína schopné zahraniční konkurence. Důkazem kvality našich vín je ocenění našich BIO vín na prestižních zahraničních výstavách jako je např, Decanter World, AWC Viena, WEIN parade Poysdorf nebo na mezinárodní soutěži interspecifických vín v Německu, GALICIA Vitis v Polsku.